A LÉLEKTANI SZAKNYELV
MEGÚJÍTÁSÁÉRT (LSZM)

Közhasznú alapítvány ismertetője

 

Alapító: Dr. Molnos Angéla

Elnök: Dr. Matolcsi Ágnes

Titkár: Páll Józsefné Szegő Margit

Az alapítvány székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 1/a, 1.lh, III. em, 10 ajtószám. Postacím: 4001 Debrecen, 376. postafiók.

Bejegyzési szám: Az alapítványt a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság tartja nyilván a következő bejegyzési szám alatt. Apk: 60/683/ 1994/5.

Számlaszám: 612-00261-10114070 Polgár és Vidéke Takarékszövetkezet, 4026 Debrecen, Péterfia u. 4.

Adószám: 1 854 52 14-1-09. Köszönettel vesszük, ha adóbevalláskor az LSZM javára felajánlja személyi jövedelemadójának egy százalékát.

Az alapítvány törekvései: Az alapítvány törekvése hagyományos magas színtű szaknyelvi műveltségünk és köznyelvi örökségünk megóvása, fejlesztése és az ehhez szükséges, tudományos, oktatói és ismeretterjesztő tevékenység kifejtése.

Az alapítvány törekvése lélektani és lélekgyógyászati szakmai nyelvünk megújítása és magyarítása. Az idegen kifejezések és tükörfordítások egyre növekvő használata következtében szaknyelvünk elsatnyul, és el is tűnik, ha nem állítjuk meg e folyamatot.

Nem csak a nyelv, hanem maga a tudomány is károsul, ha az árnyalatokban igen gazdag és pontos magyar szakmai nyelvet nem használjuk és nem fejlesztjük tovább. Az alapítvány törekvése a ma uralkodó nyelvi divat megváltoztatása és ellendivat indítása, vagyis a helyes és szabatos magyar nyelvhasználat népszerűsítése mind a tudományban, mind a köznyelvben.

Az alapítvány törekszik támogatni olyan kezdeményezéseket (újságcikkek, előadások, szakmai viták, eszmecserék a világhálón, hang- és képcsatornákon, összejövetelek), amelyek a szaknyelv újításának és magyarításának szükségességét beviszik a köztudatba és a szakmabeliek (lélektanban képzett tanítók, tanárok, egyetemi hallgatók, lélekgyógyászok, lélektani kutatók, lelkészek) szaklapok, újságírók, kép- és hangcsatorna-bemondók, műsorvezetők komoly érdeklődését is fölkeltik.

A fenti törekvéseknek megfelelően az alapítvány kezelőszervi tagjai mintaszerűen igyekeznek a lehető legtisztább magyar nyelvet használni szóban és írásban vagyis a nyelvhasználat megújítását saját magukkal kezdik.

 

A törekvések megvalósítása: A fentiek megvalósítását szolgálja többek között:

a) Könyvkiadás

b) Köz- és szaknyelvművelő előadások, cikkek és fordítások.

c) 1996 óta a Debreceni Tudományegyetemen képzett ötödéves lélektani angol szakfordítóknak kiosztott évi pályázat a magyar nyelvi szempontból és szakmailag legjobb szakfordítói dolgozatért.

d) 1997-ben megalapított Lélektani Szaknyelvet Magyarító Munkaműhely (LSZMM).

e) 1997 óta e "Honlap a magyar nyelvért" a világhálón: http://fox.klte.hu/~keresofi

Rovásírás: Hosszú Gábor betűkészlete alapján

Vissza a kezdő oldalra